B. Bassegoda (ed.)

Col·leccionistes, col·leccions i museus. Episodis de la història del patrimoni artístic de Catalunya