B.Bassegoda, I.Domènech (eds)

Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. Noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al segle XX

This collection is sold by Edicions de la Universitat de Barcelona.