Mariàngels Fondevila

Art Déco Català (1909-1936)

This collection is sold by Edicions de la Universitat de Barcelona.