J. Bosch Ballbona

Agustí Pujol. La culminació de l’escultura renaixentista a Catalunya

This collection is sold by Edicions de la Universitat de Barcelona.