B.Bassegoda, I.Domènech (eds.)

Agents del mercat artístic i col·leccionistes. Nous estudis sobre el patrimoni artístic a Catalunya als segles XIX i XX

This collection is sold by Edicions de la Universitat de Barcelona.