Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida

Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida treballa sota l’aixoplug institucional de la Comissió de Publicacions i un reglament de funcionament, aprovats en Consell de Govern, el 24 de novembre de 2006 (Acord número 215/2006).

Tenim com a objectius principals l’impuls, la producció tècnica i la difusió d’edicions científiques, docents, d’extensió universitària i d’imatge institucional de la Universitat.

Els assolim a partir de la publicació de materials de suport a la docència i la recerca, tant en suport de paper com en format digital, articulats mitjançant col·leccions i revistes impulsades des dels nostres departaments, facultats i unitats de recerca. Totes les nostres col·leccions i revistes compten amb consells de redacció propis i consells assessors externs. Per garantir la seva originalitat i rigor científic, els continguts editats superen avaluacions cegues per parells. També treballem en materials que són atractius a públics més amplis i ens permeten vincular la universitat a la societat, i oferim serveis tècnics relacionats amb l’edició i publicació a la comunitat universitària (treballs de maquetació, gestió de codis ISBN, producció de tesis doctorals, etc.).

Com a segell editorial universitari, formem part de diferents xarxes sectorials, com la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas) o la Xarxa Vives, i comptem amb canals de distribució comercial plenament consolidats, tant en la vessant de llibre físic com de llibre electrònic.

Finalment, gestionem la Botiga-Llibreria de la UdL. Aquest punt de venda, emplaçat al Campus de Cappont i obert al públic general, ofereix les nostres publicacions i també els Údels, productes de marxandatge diversos sota el segell Universitat de Lleida.

 

Reglament de Publicacions de la Universitat de Lleida (2006)