Ideas, Products, Services...Social Innovation for Elderly Persons. Veure sencer

Ideas, Products, Services...Social Innovation for Elderly Persons.

E.Urdaneta, B.Worsfold (ed.)

ISBN: 9788491441069

Ideas, products, services... these are the stuff of social innovation. Yet, while the emphasis of many definitions of ‘social innovation’ is on the ‘newness’ of the ideas and products, ‘social innovation’ is also about the application and adaptation of ideas and products that already exist, and that have existed for a long time, to the new phenomenon of the large and exponentially-growing population of elderly persons in the modern world. In a social sense, ‘social innovation’ is required to create ideas, products, and services that transform and update modes of behaviour and change attitudes, perceptions, prejudices, and stigmas that relate to ageing and to elderly persons in general, such that stereotypes are deconstructed and equality fomented at all levels across all generations. The ultimate aim of ‘social innovation’ should be to help the elderly help themselves. In order for this to happen, with the support of all the ideas, products, and services deriving from ongoing ‘social innovation,’ elderly persons can be helped to develop their own potential for ‘self-help,’ and to learn, functionally and practically, how to sustain a low level of social, economic, and health-care dependency for as long as their personal circumstances permit. The book is a compilation of research studies carried out in several European countriesand in Canada, by persons working in diverse disciplines.

Idees, productes, serveis... són coses d'innovació social. Tanmateix, si bé l'èmfasi de moltes definicions de "innovació social" es basa en la novetat de les idees i els productes, la innovació social també tracta sobre l'aplicació i l'adaptació d'idees i productes, que ja existeixen i que han existit des de fa temps, al fenomen nou del gran i creixent nombre de persones grans del món modern. En un sentit social, es requereix innovació social per crear idees, productes i serveis que transformin i actualitzin modes de comportament i canviïn actituds, percepcions, prejudicis i estigmes que es relacionen amb l'envelliment i amb les persones grans en general, de manera que els estereotips es deconstrueixin i es fomenti la igualtat en tots els àmbits de totes les generacions. L'objectiu final de la innovació social hauria de ser ajudar els ancians a ajudar-se a sí mateixos, per mantenir un baix nivell de dependència social, econòmica i de salut sempre que les seves circumstàncies personals ho permetin. El llibre és una recopilació d'estudis de recerca realitzats a diversos països europeus i Canadà, per persones que treballen en diverses disciplines.

Any: 2018
Pàgines: 288
Idioma: Anglès
Il·lustracions: Color
Núm. dins la col·l.: 9
Enquadernació: Rústica
Mida: 17x24

26,00 €