Revistes

No hi ha cap producte.

Subcategories

 • Al voltant de

  Col·lecció de quaderns monogràfics i divulgatius que aborden des d'una perspectiva rigorosa i objectiva qüestions rellevants de la conjuntura internacional i local.

 • Arrabal

  La revista Arrabal presenta un recull d'estudis elaborats per especialistes sobre la literatura hispanoamericana. Es coedita amb l'Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos.

 • Imago Temporis. Medium Aevum

  Amb l'esperit de contribuir a una renovació dels estudis medievals, la revista posa especial èmfasi als diferents aspectes conceptuals que constituïen la civilització medieval, i més concretament, l'estudi de l'àrea mediterrània. A més, intenta promoure una reflexió sobre l'Edat Mitjana o les maneres d'enfocar aquest període. La revista es troba disponible per a la seva consulta a la següent pàgina: http://www.medieval.udl.cat/ca/imagotemporis

 • Némesis

  Editada per l'estudiantat de Filologia Hispànica de la Facultat de Lletres de la UdL, Némesis ha estat i és un espai de diàleg entre les diferents arts i de foment de l'esperit crític i creador. Actualment es publica en format digital i es pot consultar a l'adreça: http://www.revistanemesis.com

 • Revista d'Arqueologia de Ponent

  La RAP publica articles sobre Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Península Ibèrica i sobre les seves relacions amb Europa i el Mediterrani, tant a nivell teòric i metodològic com de presentació de resultats d’excavacions, síntesis o estudis crítics. És una publicació anual, de la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga del Departament d’Història de la Universitat de Lleida. Es pot consultar en obert al següent enllaç: http://www.rap.cat/cat/index.php?pag=digital.php

 • Sintagma

  Sintagma és una revista de lingüística que pretén afavorir l’intercanvi de coneixements en aquest àmbit, independentment de la teoria en què s’emmarquin els treballs. La revista resta oberta a qualsevol contribució en els diversos camps de la lingüística, tant te.rica com aplicada. S’accepten estudis sobre qualsevol llengua o varietat lingüística, així com treballs d’anàlisi interlingüística o comparativa, sempre que es tracti de contribucions originals. Sintagma apareix regularment cada any des de 1989 en un sol número. A més de l’edició en paper, la revista també presenta una edició digital, disponible a http://www.sintagma-online.udl.cat.

 • L'Ull Crític

  A càrrec de la Secció de Filologia Francesa de la UdL, la col·lecció recull articles d'investigació sobre escriptors de llengua francesa contemporanis. Hi col·laboren, també, destacats crítics i especialistes francesos actuals.

 • Scriptura

  La col·lecció «Scriptura» recull, de manera monogràfica, treballs d’especialistes en literatura espanyola.