La reconstrucció de postguerra: Construir sobre runes. Veure sencer

La reconstrucció de postguerra: Construir sobre runes.

Servei Hª i Documentació

ISBN: 9788484092032

La reconstrucció de postguerra: Construir sobre runes, parteix d’una realitat contrastable al llarg del conflictes del segle XX. Els nuclis de població foren un dels objectius de l’aviació i la ciutat de Lleida va córrer la mateixa sort el novembre de 1937. A partir d’aquí el documental recupera l’actuació de la Dirección General de Regiones Devastadas, organisme creat per afrontar la reconstrucció de les zones afectades o derruïdes per la guerra i que desenvolupà una intensa activitat propagandística.

Any: 2006
Pàgines: DVD

6,10 €