Versos

Hi ha 57 productes.

Col·lecció, creada pel Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària, que recull obra de diversos poetes de les darreres generacions, tant en català com en castellà.

Més