Sud-Nord

Hi ha 24 productes.

La col·lecció “Sud-Nord” prenten afavorir l’aportació d’idees en el debat que ha de permetre trobar un model en els diferents aspectes de les relacions econòmiques, socials, culturals i ecològiques entre els pobles.

Més