Memoria Artium

Hi ha 24 productes.

La col·lecció està conformada per investigacions originals, amb caràcter de monografia, realitzades per professionals rigorosos, sense renunciar, però, a la amenitat necessària per connectar amb l’ampli públic lector d’història de l’art. NOTA La comercialització d'aquesta col·lecció la realitza Edicions de la Universitat de Barcelona (93 403 55 30).

Més