Economia i Empresa

Hi ha 15 productes.

Atesos el desenvolupament i la importància actuals dels temes econòmics, aquesta col·lecció d’estudis posa a l’abast dels interessats les últimes novetats en l’anàlisi econòmica, empresarial i financera.

Més