Catàlegs d'Exposicions

Hi ha 15 productes.

En el marc de la UdL es programen cada any manifestacions plàstiques de tota mena. Algunes de les més notables reben una difusió suplementària mitjançant la publicació dels catàlegs corresponents.

Més