Biblioteca Literària de Ponent

Hi ha 14 productes.

La col·lecció «Biblioteca Literària de Ponent» és una iniciativa sorgida des de l’àmbit universitari i que respon a la voluntat d’estudi i comprensió del fenomen literari a les terres de Ponent, tot rescatant obres inèdites o poc reconegudes anteriors a la Guerra Civil.

Més